0

Regulament Campanii

Regulament Campania Promoțională Reduceri 

Sunny Days, Bright Deals

Perioada 11.06.2024-30.06.2024


 Art. 1 – ORGANIZATORUL

Site-ul www.nyera.ro este deținut și administrat de Serendipity Services S.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Hulubiței nr. 20, cam. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9844/2014, CUI 33509346, telefon:0791 487 150 , e-mail: contact@nyera.ro


 Art. 2 - DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1 Regulament Campania Promoțională Reduceri  „Sunny Days, Bright Deals” este organizată și se vă desfășura în perioada 11.06.2024-30.06.2024,  pe site-ul www.nyera.ro și consta în reduceri, între 15%-50% la produsele din Anexa prezentului regulament, în limita stocului disponibil. Beneficiile acordate în cadrul prezentei Campanii nu se cumulează cu alte reduceri aplicabile în cadrul unor alte campanii active, derulate de magazinul www.nyera.ro. 


2.2 Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prezentul Regulament. 


Art. 3 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată în format electronic, pe site-ul www.nyera.ro secțiunea Regulament sau la adresa de e-mail contact@nyera.ro

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.Art. 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1 Pot participa la Campanie persoanele fizice sau persoanele juridice („Participanții”) având domiciliul sau reședința, respectiv sediul în România sau care, în cazul achizițiilor de la distanță, pot indica o adresă de livrare din România.

4.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula în mod discreționar participarea oricărei persoane care nu respectă Regulamentul, care este suspectat de fraudă, care acționează într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină ca acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe. Art. 5. – PRODUSELE IMPLICATE ÎN CAMPANIE

5.1 Produsele implicate în campanie care fac obiectul vânzării promoționale cu o reducere de preț de intre 15% si 50%  așa cum sunt identificate în Anexa 1 la acest regulament ca parte integrantă. 

5.2 Oferta prezentei Campanii implică reducerea prețului de referință al produselor implicate, intre 15% si 50% pe website-ul www.nyera.ro în limita stocului disponibil. 

5.3. Participanții vor putea achiziționa produsele doar pentru uz personal, nu pentru a fi recomercializate. 


Art. 6 - CONDIȚII DE RETUR 

6.1. Returnarea produselor achiziționate se va realiza respectând condițiile de retur valabile pe website-ul www.nyera.ro (https://www.nyera.ro/politica-de-retur).

6.2. Nu se acordă contravaloarea în bani a reducerii acordate. 

6.3. În cazul în care clientul optează pentru înlocuirea produsului achiziționat în cadrul Campaniei, noul produs care îl înlocuiește nu va mai beneficia de oferta respectivă, cu excepția situației în care el însuși face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul înlocuirii, pentru noul produs se aplică prețul valabil la data înlocuirii.


Art.7 - TRANSPORT

7.1. Transportul comenzilor este realizat de către firmele de curierat partenere, acesta fiind  achitat de către Cumpărător.

7.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea produselor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii de curierat etc.


Art. 8. DISPOZIȚII FINALE 

8.1. Prin achiziționarea unui produs participant la Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

8.2. SC SERENDIPITY SERVICES S.R.L. își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament prin act adițional ori de câte ori este necesar, cu publicarea actului adițional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.nyera.ro, 

 8.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, de către instanțele judecătorești competente.


Anexa 1


Brand

Discount

Badefee

15%

Biolaven

50%

Bomb Cosmetics

50%

Capucine Hadoux

30%

Evenswiss

30%

G 9 Skin

15%

Ioumi

30%

Juice to Cleanse

30%

LILIKIWI

15%

My Monster Slime

15%

Meisani

30%

Namaki

20%

Ohlala

15%

Ondo Beauty 36.5

20%

OneThing

15%

Rated Green

20%

SkyBottle

20%

Sioris

20%

Sylveco Kids

50%

Solaria

30%

Suntique

20%

Wake up Cosmetics

15%

Zao Essence of Nature

15%

Zielko

20%                                             SC SERENDIPITY SERVICES SRL